امیر ودودی (آوند فیدار کاسپین) - 3925

امیر ودودی

آوند فیدار کاسپین

44%
جزئیات...
نام :

امیر ودودی

نام تجاری :

آوند فیدار کاسپین

کد کاربری :

f24-3925

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 01134740001 ، 01134740004 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آوند فیدار کاسپین تولید لوازم جانبی لنت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مازندران ،نكا

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

آوند فیدار کاسپین تولید لوازم جانبی لنت

×