اطلس کمپرسور خاورمیانه (مصطفی عباسوند ) - 3797

اطلس کمپرسور خاورمیانه

مصطفی عباسوند

48%
جزئیات...
نام شرکت :

اطلس کمپرسور خاورمیانه

نام مدیر عامل :

مصطفی عباسوند

کد کاربری :

f24-3797

وب سایت :

ایمیل :

mehmetir2812@gmail.com

تلفن : 02144239077
شناسه ملی :

14004388084

سال آغاز فعالیت :

1393

کد اقتصادی :

411473154585

شماره ثبت :

3111

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

کمپرسور

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

×