فرشاد شهشهانی (شرکت جرثقیل سرویس) - 3757

فرشاد شهشهانی

شرکت جرثقیل سرویس

44%
جزئیات...
نام :

فرشاد شهشهانی

نام تجاری :

شرکت جرثقیل سرویس

کد کاربری :

f24-3757

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت جرثقیل سرویس

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

بازرگانی انواع جرثقیل

×