فرشاد شهشهانی

شرکت جرثقیل سرویس

44%
نام :

فرشاد شهشهانی

نام تجاری :

شرکت جرثقیل سرویس

کد کاربری :

f24-3757

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت جرثقیل سرویس

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

بازرگانی انواع جرثقیل

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید فرشاد شهشهانی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید