حسین حکم آبادی - 3508

نام :

حسین حکم آبادی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-3508

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 05133851412
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

1380

توضیحات :

05133851412 ۰۹۳۶۷۵۴۷۰۲۴

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

خراسان رضوئ ،مشهد سیدی. خ مهدی. مهدی 4.

توضیحات :

ساعات کاری : 9تا 6 شماره تماس : 05133851412

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

برش cnc

دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×