نام :

حسین حکم آبادی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-3508

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 05133851412
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

1380

توضیحات :

05133851412 ۰۹۳۶۷۵۴۷۰۲۴

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

خراسان رضوئ ،مشهد سیدی. خ مهدی. مهدی 4.

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : 9تا 6 شماره تماس : 05133851412

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

برش cnc

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید