فولاد قدر ( غفوری ) - 3499

نام شرکت :

فولاد قدر

نام مدیر عامل :

غفوری

کد کاربری :

f24-3499

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

دستگاه برشکاری فلزات.

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 021-36463910

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×