داوود میرزایی

مش و توری گستران

50%
نام :

داوود میرزایی

نام تجاری :

مش و توری گستران

کد کاربری :

f24-3357

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

تولید و عرضه انواع مش و توری و گرتینگ

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران اهن مکان فاز یک شرقی جنب اداره برق مش و توری گستران ۵۵۵۳۳۰۴۰ ۰۹۱۲۳۷۶۰۷۹۴

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : ۹ الی ۱۸ شماره تماس : ۰۲۱۵۵۵۳۳۰۴۰ ۰۹۱۲۳۷۶۰۷۹۴

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

مش و توری و گرتینگ و مفتول و گابیون و پانل و سیم خاردار و رابیتس و توری مرغی و توری پرسی و پایه فنس

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

مش و توری

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

مش و توری و مفتول رابیتس و گابیون گرتینگ گالوانیزه

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های فروش داوود میرزایی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید