عبدالرضا صالحی - 3323

نام :

عبدالرضا صالحی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3323

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03833339095
کد ملی :

4621973495

سال آغاز فعالیت :

1390

توضیحات :

ساخت سوله و سازه فلزی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×