لوله سازی اسپیرال خلیج فارس (زهرا حیدری ) - 3308

لوله سازی اسپیرال خلیج فارس

زهرا حیدری

29%
جزئیات...
نام شرکت :

لوله سازی اسپیرال خلیج فارس

نام مدیر عامل :

زهرا حیدری

کد کاربری :

f24-3308

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02156235291
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سایر لوله ها

مشخصات:

لوله اسپیرال (فولادی مارپیچ)

×