نام شرکت :

طرح پردازان گاتا ایرانیان

نام مدیر عامل :

حسین نظری

کد کاربری :

f24-3305

وب سایت :

ایمیل :

gatamammut@gmail.com

تلفن : 02636273667
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

6054

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید