نام :

مهدی مدرس زاده

نام تجاری :

عمران فلز

کد کاربری :

f24-3179

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03538253319
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت سوله

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،يزد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید