مهدی مدرس زاده (عمران فلز) - 3179

مهدی مدرس زاده

عمران فلز

44%
جزئیات...
نام :

مهدی مدرس زاده

نام تجاری :

عمران فلز

کد کاربری :

f24-3179

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03538253319
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت سوله

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،يزد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×