کاویان سوله همدان (یزدان پشوتن ) - 3173

کاویان سوله همدان

یزدان پشوتن

42%
جزئیات...
نام شرکت :

کاویان سوله همدان

نام مدیر عامل :

یزدان پشوتن

کد کاربری :

f24-3173

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 08133533694
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

همدان ،همدان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 33533694

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×