سوران صنعت فولاد (امید شکوهمند ) - 3157

سوران صنعت فولاد

امید شکوهمند

34%
جزئیات...
نام شرکت :

سوران صنعت فولاد

نام مدیر عامل :

امید شکوهمند

کد کاربری :

f24-3157

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 01143113912
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×