احیاء فولاد سدید (رضا پاکروان ) - 2984

احیاء فولاد سدید

رضا پاکروان

29%
جزئیات...
نام شرکت :

احیاء فولاد سدید

نام مدیر عامل :

رضا پاکروان

کد کاربری :

f24-2984

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03123337272
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×