چت

آریا فولاد زنده رود

سلیمانی - جوانی

61%
جزئیات...

اعلام موجودی آریا فولاد زنده رود (سلیمانی - جوانی) - 2892

پروفیل z (زد)
24 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار پروفیل z(پرلین) 24 اسفند (کد : 38355)

آریا فولاد زنده رود خرید و فروش انواع ورقهای گرم سرد و گالوانیزه و رنگی وفروش انواع قوطی و پروفیل میلگرد و تیرآهن فرمینگ انواع ورق گالوانیره در شکلهای سینوسی و ذوزنقه * تولید پروفیل z در سایز و ابعاد مختلف*

قوطی ستونی
24 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی ستونی 24 اسفند (کد : 38354)

آریا فولاد زنده رود خرید و فروش انواع ورقهای گرم سرد و گالوانیزه و رنگی وفروش انواع قوطی و پروفیل میلگرد و تیرآهن فرمینگ انواع ورق گالوانیره در شکلهای سینوسی و ذوزنقه * تولید پروفیل z در سایز و ابعاد مختلف*

ورق روغنی (سرد)
24 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 24 اسفند (کد : 38353)

آریا فولاد زنده رود خرید و فروش انواع ورقهای گرم سرد و گالوانیزه و رنگی وفروش انواع قوطی و پروفیل میلگرد و تیرآهن فرمینگ انواع ورق گالوانیره در شکلهای سینوسی و ذوزنقه * تولید پروفیل z در سایز و ابعاد مختلف*

ورق گالوانیزه
24 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 24 اسفند (کد : 38352)

آریا فولاد زنده رود خرید و فروش انواع ورقهای گرم سرد و گالوانیزه و رنگی وفروش انواع قوطی و پروفیل میلگرد و تیرآهن فرمینگ انواع ورق گالوانیره در شکلهای سینوسی و ذوزنقه * تولید پروفیل z در سایز و ابعاد مختلف*

ورق گرم (سیاه)
24 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 24 اسفند (کد : 38351)

آریا فولاد زنده رود خرید و فروش انواع ورقهای گرم سرد و گالوانیزه و رنگی وفروش انواع قوطی و پروفیل میلگرد و تیرآهن فرمینگ انواع ورق گالوانیره در شکلهای سینوسی و ذوزنقه * تولید پروفیل z در سایز و ابعاد مختلف*

میلگرد
24 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 24 اسفند (کد : 38350)

آریا فولاد زنده رود خرید و فروش انواع ورقهای گرم سرد و گالوانیزه و رنگی وفروش انواع قوطی و پروفیل میلگرد و تیرآهن فرمینگ انواع ورق گالوانیره در شکلهای سینوسی و ذوزنقه * تولید پروفیل z در سایز و ابعاد مختلف*

تیرآهن
24 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 24 اسفند (کد : 38349)

آریا فولاد زنده رود خرید و فروش انواع ورقهای گرم سرد و گالوانیزه و رنگی وفروش انواع قوطی و پروفیل میلگرد و تیرآهن فرمینگ انواع ورق گالوانیره در شکلهای سینوسی و ذوزنقه * تولید پروفیل z در سایز و ابعاد مختلف*

×