مجید حسنی - 2716

نام :

مجید حسنی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-2716

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166293705
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

لوله 8 اينچ با طول سفارشي و ضخامت هاي مختلف قابل توليد ميباشد

فایل های ضمیمه :
×