فروشگاه پارس گروپ (کوروش ترک زبان) - 2576

فروشگاه پارس گروپ

کوروش ترک زبان

41%
جزئیات...
نام شرکت :

فروشگاه پارس گروپ

نام مدیر عامل :

کوروش ترک زبان

کد کاربری :

f24-2576

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166674400 ، 02166671741
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

انواع لوله های مانیسمان اهواز ،سپاهان ساوه و لوله های گالوانیزه،گل خانه ای سپاهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله گالوانیزه

مشخصات:

انواع لوله های مانیسمان اهواز ،سپاهان ساوه و لوله های گالوانیزه،گل خانه ای سپاهان

دسته محصول :

لوله مانیسمان

مشخصات:

انواع لوله های مانیسمان اهواز ،سپاهان ساوه و لوله های گالوانیزه،گل خانه ای سپاهان