شاهین فلز سپاهان (رضا برندگی) - 2525

شاهین فلز سپاهان

رضا برندگی

36%
جزئیات...
نام :

شاهین فلز سپاهان

نام تجاری :

رضا برندگی

کد کاربری :

f24-2525

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03145273010 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شاهین فلز سپاهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)