اکبر الحبیبی - 2504

نام :

اکبر الحبیبی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2504

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :

-

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

×