فولاد طهماسبی (علی طهماسبی) - 2480

فولاد طهماسبی

علی طهماسبی

34%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد طهماسبی

نام مدیر عامل :

علی طهماسبی

کد کاربری :

f24-2480

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03132217725
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

دسته محصول :

خمکاری فلزات

×