تجارت کالای آتیه (بیژن فدوی) - 2461

تجارت کالای آتیه

بیژن فدوی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

تجارت کالای آتیه

نام مدیر عامل :

بیژن فدوی

کد کاربری :

f24-2461

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02188048837
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

پروفیل