نیما حسین خانی - 2437

نام :

نیما حسین خانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2437

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :

-

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله گاز رسانی

دسته محصول :

لوله داربستی

دسته محصول :

سایر لوله ها

مشخصات:

لوله پلیسه

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

فایل های ضمیمه :