علی قره باغی - 2418

نام :

علی قره باغی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2418

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :

-

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

×