آگهی های خرید سعید شیخی (بولت شیخی)

درخواست خرید میلگرد - RFQ-16281
دسته محصول :

میلگرد آجدار

میلگرد نرمال از ده تن به بالا مخصوصا سایز ۲۵

20 آبان، 1398

آخرین آگهی های خرید فولاد 24

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید