چت

موسی مرادی - 2300

نام :

موسی مرادی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2300

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02155534202
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

تولید تیرچه کرومیت

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

مشخصات:

تیرچه کرومیت

×