نام :

حسن اقبالی

نام تجاری :

حسن اقبالی

کد کاربری :

f24-2078

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166670790
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

1358

توضیحات :

لوله های صنعتی فلزات آلیاژی ۰۹۱۲۳۰۱۰۲۶۰

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران شاد اباد. بلوک 3 جنوبی پ 64

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : 9 تا 6 شماره تماس : 02166670790

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

وزن 14440

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

لوله صنعتی

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید