چت

آهن محمدیان (حاج حامد محمدیان) - 2059

آهن محمدیان

حاج حامد محمدیان

41%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن محمدیان

نام مدیر عامل :

حاج حامد محمدیان

کد کاربری :

f24-2059

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02156742808 ، 02156311977
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

نماینده فروش کارخانجات آهن کشور فقط به قیمت کارخانه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

میلگرد

×