آگهی های خرید رايان برش (یارلو) - 2028

ورق گرم (سیاه)
28 مهر، 1401 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه st37

خریدار رول ۳ میل عرض ۱۲۵-st37 و رول ۳ میل عرض ۱۵۰ -st37 هستیم.

ورق گرم (سیاه)
21 دی، 1400 1 سال پیش

خرید ورق گرم

خریدار رول ۳ میل عرض ۱۲۵-st37 و رول ۳ میل عرض ۱۵۰ -st37 هستیم.

×