چت

سازه های فلزی رايان برش (یارلو) - 2028

سازه های فلزی رايان برش

یارلو

51%
جزئیات...
نام شرکت :

سازه های فلزی رايان برش

نام مدیر عامل :

یارلو

کد کاربری :

f24-2028

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02155398080 ، 02153392079 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1397

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

مجموعه صنعتی رايان برش برشكاري و خمكاري انواع زِد. تسمه. نبشي و ناودانی شماره تماس: ٥٥٣٩٨٠٨٠ ٥٥٣٩٢٠٧٩

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

برشکاری و خمکاری

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خمکاری فلزات

دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

مجموعه صنعتی رايان برش برشكاري و خمكاري انواع زِد. تسمه. نبشي و ناودانی

×