شرکت سالم تجارت آهن (آقای غفاری) - 1951

شرکت سالم تجارت آهن

آقای غفاری

49%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت سالم تجارت آهن

نام مدیر عامل :

آقای غفاری

کد کاربری :

f24-1951

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166297905
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

کاملترین مجموعه توضیع میلگرد تیرآهن نبشی و ناودانی هاش https://t.me/akhavanghafari

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66297905+6

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

مشخصات:

میلگرد نبشی و ناودانی تیرآهن هاش

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

تیرآهن هاش (H)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

×