شرکت فیدار تجهیز آکام(فیتاکو) (صدراله قاسمی) - 1850

شرکت فیدار تجهیز آکام(فیتاکو)

صدراله قاسمی

69%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت فیدار تجهیز آکام(فیتاکو)

نام مدیر عامل :

صدراله قاسمی

کد کاربری :

f24-1850

وب سایت :

-

ایمیل :

AMINATAIINASAB@GMAIL.COM

تلفن : 03134504142 ،
شناسه ملی :

14007111854

سال آغاز فعالیت :

1396

کد اقتصادی :

411566773687

شماره ثبت :

59279

توضیحات :

شرکت فیدار تجهیز آکام(فیتاکو) ساخت ونصب مخازن واسکلت فلزی آغاز نموده است این مجموعه با استعانت از خداوند متعال ، با اعتقاد به بهبود مستمر در جهت ارتقاء سطح کیفیت محصولات تولیدی ، افزایش رضایت مشتریان ، افزایش کیفیت شروع به فعالیت نموده است.

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : 8-20 شماره تماس : 34504142

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

فایل های ضمیمه :
×