برشکاری پرویز (پرویز راد) - 1846

برشکاری پرویز

پرویز راد

29%
جزئیات...
نام شرکت :

برشکاری پرویز

نام مدیر عامل :

پرویز راد

کد کاربری :

f24-1846

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04134209911
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×