چت

اکبر ایزدی (ماه هرمس آریا) - 17742

نام :

اکبر ایزدی

نام تجاری :

ماه هرمس آریا

کد کاربری :

f24-17742

وب سایت : -
ایمیل :

akbarizadiy@gmail.com

تلفن :
کد ملی :

5070188641

سال آغاز فعالیت :

1400

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

شمش و تختال

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش و تختال

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

×