بازرگانی پدیدار پدیدار - 1770

بازرگانی پدیدار پدیدار

22%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی پدیدار پدیدار

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-1770

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02188225722
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×