چت

کهکشان سیستم رو (حسن عبادت) - 17699

کهکشان سیستم رو

حسن عبادت

44%
جزئیات...
نام شرکت :

کهکشان سیستم رو

نام مدیر عامل :

حسن عبادت

کد کاربری :

f24-17699

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید کننده تجهیزات و قطعات صنعتی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

تولید کننده تجهیزات و قطعات صنعتی

×