چت

امیر رضایی - 1767

نام :

امیر رضایی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1767

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02166638400
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66638400

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×