پروفیل کوثر ایرانیان (آقای یارلو) - 1747

پروفیل کوثر ایرانیان

آقای یارلو

49%
جزئیات...
نام شرکت :

پروفیل کوثر ایرانیان

نام مدیر عامل :

آقای یارلو

کد کاربری :

f24-1747

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02154683
شناسه ملی :

10320546897

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

411384818699

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید کننده پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،رئ شهرستان ری - بخش فشاپویه - دهستان حسن آباد - روستا شمس آباد-(شهرک صنعتی شمس آباد)-خیابان قلمستان-خیابان گلبن پانزدهم-پلاک 16 77K طبقه همکف کدپستی 1834164574

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

تولید کننده پروفیل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

،شمس آباد،بلوار بوستان،گلبن۱۵،پلاک۱۶

×