چت

اعلام موجودی نجمه سعید - 17205

قراضه و ضایعات
23 بهمن، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 27 دی (کد : 100827)

بیست هزارتن ضایعات فولادی قیمت هر کیلو 12هزارتومان

×