چت

مرتضی رحیمی (گسترش فولاد الوند آپادانا) - 16872

مرتضی رحیمی

گسترش فولاد الوند آپادانا

44%
جزئیات...
نام :

مرتضی رحیمی

نام تجاری :

گسترش فولاد الوند آپادانا

کد کاربری :

f24-16872

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 09017413668 ، 09139899284
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش ضایعات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،مبارکه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

دسته محصول :

ارائه خدمات

×