چت

شاهسنایی (مکان سازان ثاقب) - 16851

نام شرکت :

شاهسنایی

نام مدیر عامل :

مکان سازان ثاقب

کد کاربری :

f24-16851

وب سایت : -
ایمیل :

shahsanayisaeed@gmail.com

تلفن : 03145643523.24
شناسه ملی :

1260362051

سال آغاز فعالیت :

1378

کد اقتصادی :

411177448667

شماره ثبت :

15230

توضیحات :

تولید سازهای فلزی

×