صنایع سوله سازی حسینی (سید کمال حسینی) - 1659

صنایع سوله سازی حسینی

سید کمال حسینی

36%
جزئیات...
نام شرکت :

صنایع سوله سازی حسینی

نام مدیر عامل :

سید کمال حسینی

کد کاربری :

f24-1659

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تانکر، جرثقیل سقفی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×