شرکت رهاب سازه سپاهان (سید حسین شاه برخوردار) - 1658

شرکت رهاب سازه سپاهان

سید حسین شاه برخوردار

40%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت رهاب سازه سپاهان

نام مدیر عامل :

سید حسین شاه برخوردار

کد کاربری :

f24-1658

وب سایت :

ایمیل :

Ali1_poria@yahoo.com

تلفن : 03134593339
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×