چت

بیست آفاق (مهدی کلانتری) - 16347

نام شرکت :

بیست آفاق

نام مدیر عامل :

مهدی کلانتری

کد کاربری :

f24-16347

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

صاحب بار نبشی و ناودانی خرید و فروش شمش

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

ناودانی

×