رییسی - 16329

نام :

رییسی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-16329

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خریدار میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

مشخصات:

خریدار میلگرد

×