نام شرکت :

پانچ و مشبک تهران

نام مدیر عامل :

مهدی عظیمی

کد کاربری :

f24-1625

وب سایت :

-

ایمیل :

masi.tadjeek.polimer@gmail.com

تلفن : 02155508272 ، 02155533958
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات پانچ و سوراخکاری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید انواع ورق پانچ

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید