چت

اعلام موجودی راکی (زردکوه) - 15884

میلگرد
14 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 14 شهریور (کد : 76001)

فروش میلگرد با LC

میلگرد
07 شهریور، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 07 مرداد (کد : 69096)

فروش ميلگرد با LC

ورق گرم (سیاه)
27 تیر، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 27 تیر (کد : 67349)

ورق s533با گرید های متفاوت

×