چت

مهشاد محمد زالی

گروه صنعتی لوله وپروفیل آریاوا

80%
جزئیات...

لوله گاز رسانی سایز 1.2 ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 401,000

لوله گاز رسانی سایز 1.2 ضخامت 2.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 393,000

لوله گاز رسانی سایز2 ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 401,000

لوله گاز رسانی سایز2 ضخامت 2.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 390,000

لوله گاز رسانی سایز3 ضخامت 2.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 390,000
×