سازه های فلزی کارنیک خاوران

سید جلال مرجانی

42%
نام شرکت :

سازه های فلزی کارنیک خاوران

نام مدیر عامل :

سید جلال مرجانی

کد کاربری :

f24-1517

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

خراسان رضوئ ،مشهد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید