نانو برش سپاهان

رحمانی

67%
جزئیات...

اعلام موجودی نانو برش سپاهان (رحمانی) - 15136

ورق گالوانیزه و رنگی
22 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 22 مرداد (کد : 71701)

💠#شرکتنانوبرشسپاهان 🔴سیاه ⭕️شیت 8 - 1.5 × 6 10 - 1.5 × 6 12 - 1.5 × 6 15 - 1.5 × 6 25 - 125 × 6 🔴گالوانیزه ۷۰ بلند 🔴فولاد غرب ۷۰ بلند ☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

ورق گرم (سیاه)
22 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 22 مرداد (کد : 71700)

💠#شرکت نانوبرش سپاهان 🔴سیاه ⭕️شیت 8 - 1.5 × 6 10 - 1.5 × 6 12 - 1.5 × 6 15 - 1.5 × 6 25 - 125 × 6 🔴گالوانیزه ۷۰ بلند 🔴فولاد غرب ۷۰ بلند ☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

پروفیل z(پرلین)
21 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل z(پرلین) 21 مرداد (کد : 71448)

💠شرکت نانو برش سپاهان 🔵 تامین کننده انواع ورق سیاه از کارخانه های 🎯فولاد مبارکه ، گیلان ، سبا ، اکسین ،کاویان📌فروش انواع تسمه عرض 20 و 25 با ضخامتهای 8 الی15 📌تامین پروفیل z و پروفیلهای صنعتی 🔴 ساخت پروفیل Z سایز متنوع کیفیت عالی، تحویل یک هفته ای ورق گیلان، اهواز و فولاد 🔴اسلب 🔸با استعلام ⭕️ فولاد و سبا۲/۵ × ۱۰۰۰    s235jr 🔴سرد فولاد مبارکه۱/۸ ×۱۰۰۰    DC04 ۰/۵ × ۱۲۵۰  ST12 🔴سرد فولاد مبارکه۱ × ۱۲۵۰     DC04 ☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

ورق روغنی (سرد)
21 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 21 مرداد (کد : 71447)

💠شرکت نانو برش سپاهان 🔵 تامین کننده انواع ورق سیاه از کارخانه های 🎯فولاد مبارکه ، گیلان ، سبا ، اکسین ،کاویان📌فروش انواع تسمه عرض 20 و 25 با ضخامتهای 8 الی15 📌تامین پروفیل z و پروفیلهای صنعتی 🔴 ساخت پروفیل Z سایز متنوع کیفیت عالی، تحویل یک هفته ای ورق گیلان، اهواز و فولاد 🔴اسلب 🔸با استعلام ⭕️ فولاد و سبا۲/۵ × ۱۰۰۰    s235jr 🔴سرد فولاد مبارکه۱/۸ ×۱۰۰۰    DC04 ۰/۵ × ۱۲۵۰  ST12 🔴سرد فولاد مبارکه۱ × ۱۲۵۰     DC04 ☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

تولیدات و مصنوعات فلزی
19 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی تولیدات و مصنوعات فلزی 19 مرداد (کد : 71256)

💠#شرکت_نانوبرش_سپاهان 🔵 تامین کننده انواع ورق سیاه از کارخانه های 🎯فولاد مبارکه ، گیلان ، سبا ، اکسین ،کاویان📌فروش انواع تسمه🔹موجودی ✅ورق اکسین از ۲۵ میل تا ۸۰ میل ۶*۱۲✅ تسمه 8 و10 میل 20 سانت 10 و 8 و 12 و 15 میل 25سانت☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

ورق گرم (سیاه)
19 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 19 مرداد (کد : 71255)

💠#شرکت_نانوبرش_سپاهان 🔵 تامین کننده انواع ورق سیاه از کارخانه های 🎯فولاد مبارکه ، گیلان ، سبا ، اکسین ،کاویان📌فروش انواع تسمه🔹موجودی ✅ورق اکسین از ۲۵ میل تا ۸۰ میل ۶*۱۲✅ تسمه 8 و10 میل 20 سانت 10 و 8 و 12 و 15 میل 25سانت☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

ورق گرم (سیاه)
18 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 18 مرداد (کد : 71088)

💠#شرکت_نانوبرش_سپاهان 🔴سیاه ۲ × ۱ سبا ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ × ۱ فولاد 🔴سیاه ⭕️فولاد اکثر ضخامت‌ها موجود در عرض ۱.۲۵ 🔴سیاه ⭕️ فابریک 5-15 🔴سیاه ⭕️برش ۲.۵ - ۴ -۶ × ۱📱09120902001 📱09134473018 📱09133099844 ☎️ 03136827282 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

پروفیل z(پرلین)
17 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل z(پرلین) 17 مرداد (کد : 70926)

💠شرکت نانو برش سپاهان 🔵 تامین کننده انواع ورق سیاه از کارخانه های 🎯فولاد مبارکه ، گیلان ، سبا ، اکسین ،کاویان📌فروش انواع تسمه عرض 20 و 25 با ضخامتهای 8 الی15 📌تامین پروفیل z و پروفیلهای صنعتی☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

ورق گرم (سیاه)
17 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 17 مرداد (کد : 70924)

💠شرکت نانو برش سپاهان 🔵 تامین کننده انواع ورق سیاه از کارخانه های 🎯فولاد مبارکه ، گیلان ، سبا ، اکسین ،کاویان📌فروش انواع تسمه عرض 20 و 25 با ضخامتهای 8 الی15 📌تامین پروفیل z و پروفیلهای صنعتی☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

ورق گرم (سیاه)
16 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 16 مرداد (کد : 70633)

💠#شرکت_نانوبرش_سپاهان 🔴 ساخت پروفیل Z سایز متنوع کیفیت عالی، تحویل یک هفته ای ورق گیلان، اهواز و فولاد 🔴کاور پلیت 🔻با استعلام 🔴اسلب 🔸با استعلام 📱09120902001 📱09134473018 📱09133099844 ☎️ 03136827282 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

شمش و تختال
16 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی شمش و تختال 16 مرداد (کد : 70632)

💠#شرکت_نانوبرش_سپاهان 🔴 ساخت پروفیل Z سایز متنوع کیفیت عالی، تحویل یک هفته ای ورق گیلان، اهواز و فولاد 🔴کاور پلیت 🔻با استعلام 🔴اسلب 🔸با استعلام 📱09120902001 📱09134473018 📱09133099844 ☎️ 03136827282 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

پروفیل z(پرلین)
16 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل z(پرلین) 16 مرداد (کد : 70630)

💠#شرکت_نانوبرش_سپاهان 🔴 ساخت پروفیل Z سایز متنوع کیفیت عالی، تحویل یک هفته ای ورق گیلان، اهواز و فولاد 🔴کاور پلیت 🔻با استعلام 🔴اسلب 🔸با استعلام 📱09120902001 📱09134473018 📱09133099844 ☎️ 03136827282 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

ورق گرم (سیاه)
15 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 15 مرداد (کد : 70399)

💠#شرکت_نانوبرش_سپاهان 🔴گالوانیزه ⭕️تاراز   ضخامت 48 - 45  عرض بلند   ضخامت 1.50 - 1.80 - 2.00 کوتاه و بلند 🔴۳۰ بلند فولاد غرب 🔸دو ظرفیت موجود🔸 🔴 ساخت پروفیل Z سایز متنوع کیفیت عالی، تحویل یک هفته ای ورق گیلان، اهواز و فولاد☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

پروفیل z(پرلین)
15 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل z(پرلین) 15 مرداد (کد : 70398)

💠#شرکت_نانوبرش_سپاهان 🔴گالوانیزه ⭕️تاراز   ضخامت 48 - 45  عرض بلند   ضخامت 1.50 - 1.80 - 2.00 کوتاه و بلند 🔴۳۰ بلند فولاد غرب 🔸دو ظرفیت موجود🔸 🔴 ساخت پروفیل Z سایز متنوع کیفیت عالی، تحویل یک هفته ای ورق گیلان، اهواز و فولاد☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

ورق گالوانیزه و رنگی
15 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 15 مرداد (کد : 70397)

💠#شرکت_نانوبرش_سپاهان 🔴گالوانیزه ⭕️تاراز   ضخامت 48 - 45  عرض بلند   ضخامت 1.50 - 1.80 - 2.00 کوتاه و بلند 🔴۳۰ بلند فولاد غرب 🔸دو ظرفیت موجود🔸 🔴 ساخت پروفیل Z سایز متنوع کیفیت عالی، تحویل یک هفته ای ورق گیلان، اهواز و فولاد☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

شمش و تختال
14 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی شمش و تختال 14 مرداد (کد : 70179)

#شرکت_نانو_برش_سپاهان🔴 ساخت پروفیل Z سایز متنوع کیفیت عالی، تحویل یک هفته ای ورق گیلان، اهواز و فولاد 🔴اسلب 🔸با استعلام 🔴کاور پلیت 🔻با استعلام 🔴سیاه ⭕️ST37 2 , 3 ,4 ⏩ 1000 🔴سیاه ⭕️ST52 8 _ 15 ⏩ 1500 🔴گواهی و سرتیفیکیت 📱09134473018 📱09133099844 ☎️ 03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

شمش و تختال
14 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی شمش و تختال 14 مرداد (کد : 70180)

#شرکت_نانو_برش_سپاهان🔴 ساخت پروفیل Z سایز متنوع کیفیت عالی، تحویل یک هفته ای ورق گیلان، اهواز و فولاد 🔴اسلب 🔸با استعلام 🔴کاور پلیت 🔻با استعلام 🔴سیاه ⭕️ST37 2 , 3 ,4 ⏩ 1000 🔴سیاه ⭕️ST52 8 _ 15 ⏩ 1500 🔴گواهی و سرتیفیکیت 📱09134473018 📱09133099844 ☎️ 03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

ورق گرم (سیاه)
14 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 14 مرداد (کد : 70178)

#شرکت_نانو_برش_سپاهان🔴 ساخت پروفیل Z سایز متنوع کیفیت عالی، تحویل یک هفته ای ورق گیلان، اهواز و فولاد 🔴اسلب 🔸با استعلام 🔴کاور پلیت 🔻با استعلام 🔴سیاه ⭕️ST37 2 , 3 ,4 ⏩ 1000 🔴سیاه ⭕️ST52 8 _ 15 ⏩ 1500 🔴گواهی و سرتیفیکیت 📱09134473018 📱09133099844 ☎️ 03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

پروفیل z(پرلین)
14 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل z(پرلین) 14 مرداد (کد : 70176)

#شرکت_نانو_برش_سپاهان🔴 ساخت پروفیل Z سایز متنوع کیفیت عالی، تحویل یک هفته ای ورق گیلان، اهواز و فولاد 🔴اسلب 🔸با استعلام 🔴کاور پلیت 🔻با استعلام 🔴سیاه ⭕️ST37 2 , 3 ,4 ⏩ 1000 🔴سیاه ⭕️ST52 8 _ 15 ⏩ 1500 🔴گواهی و سرتیفیکیت 📱09134473018 📱09133099844 ☎️ 03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

پروفیل z(پرلین)
12 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل z(پرلین) 12 مرداد (کد : 70049)

💠شرکت نانو برش سپاهان 🔵 تامین کننده انواع ورق سیاه از کارخانه های 🎯فولاد مبارکه ، گیلان ، سبا ، اکسین ،کاویان📌فروش انواع تسمه عرض 20 و 25 با ضخامتهای 8 الی15 📌تامین پروفیل z و پروفیلهای صنعتی☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

تولیدات و مصنوعات فلزی
12 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی تولیدات و مصنوعات فلزی 12 مرداد (کد : 70048)

💠شرکت نانو برش سپاهان 🔵 تامین کننده انواع ورق سیاه از کارخانه های 🎯فولاد مبارکه ، گیلان ، سبا ، اکسین ،کاویان📌فروش انواع تسمه عرض 20 و 25 با ضخامتهای 8 الی15 📌تامین پروفیل z و پروفیلهای صنعتی☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

ورق گرم (سیاه)
12 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 12 مرداد (کد : 70047)

💠شرکت نانو برش سپاهان 🔵 تامین کننده انواع ورق سیاه از کارخانه های 🎯فولاد مبارکه ، گیلان ، سبا ، اکسین ،کاویان📌فروش انواع تسمه عرض 20 و 25 با ضخامتهای 8 الی15 📌تامین پروفیل z و پروفیلهای صنعتی☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

ورق گرم (سیاه)
11 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 11 مرداد (کد : 69964)

💠شرکت نانو برش سپاهان 🔵 تامین کننده انواع ورق سیاه از کارخانه های 🎯فولاد مبارکه ، گیلان ، سبا ، اکسین ،کاویان📌فروش انواع تسمه عرض 20 و 25 با ضخامتهای 8 الی15 📌تامین پروفیل z و پروفیلهای صنعتی☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

پروفیل z(پرلین)
11 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل z(پرلین) 11 مرداد (کد : 69963)

💠شرکت نانو برش سپاهان 🔵 تامین کننده انواع ورق سیاه از کارخانه های 🎯فولاد مبارکه ، گیلان ، سبا ، اکسین ،کاویان📌فروش انواع تسمه عرض 20 و 25 با ضخامتهای 8 الی15 📌تامین پروفیل z و پروفیلهای صنعتی☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

تولیدات و مصنوعات فلزی
11 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی تولیدات و مصنوعات فلزی 11 مرداد (کد : 69961)

💠شرکت نانو برش سپاهان 🔵 تامین کننده انواع ورق سیاه از کارخانه های 🎯فولاد مبارکه ، گیلان ، سبا ، اکسین ،کاویان📌فروش انواع تسمه عرض 20 و 25 با ضخامتهای 8 الی15 📌تامین پروفیل z و پروفیلهای صنعتی☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

ارائه خدمات
11 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 11 مرداد (کد : 69960)

💠شرکت نانو برش سپاهان 🔵 تامین کننده انواع ورق سیاه از کارخانه های 🎯فولاد مبارکه ، گیلان ، سبا ، اکسین ،کاویان📌فروش انواع تسمه عرض 20 و 25 با ضخامتهای 8 الی15 📌تامین پروفیل z و پروفیلهای صنعتی☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

شمش و تختال
10 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی شمش و تختال 10 مرداد (کد : 69786)

💠#شرکت_نانوبرش_سپاهان ⭕️مبارکه۵۰ آبی بلند دو ظرفیت موجود 🔴روغنی ⭕️غرب۳۰ عرض بلند 🔴 ساخت پروفیل Z سایز متنوع کیفیت عالی، تحویل یک هفته ای ورق گیلان، اهواز و فولاد 🔴کاور پلیت 🔻با استعلام 🔴اسلب 🔸با استعلام☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

پروفیل z(پرلین)
10 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل z(پرلین) 10 مرداد (کد : 69785)

💠#شرکت_نانوبرش_سپاهان ⭕️مبارکه۵۰ آبی بلند دو ظرفیت موجود 🔴روغنی ⭕️غرب۳۰ عرض بلند 🔴 ساخت پروفیل Z سایز متنوع کیفیت عالی، تحویل یک هفته ای ورق گیلان، اهواز و فولاد 🔴کاور پلیت 🔻با استعلام 🔴اسلب 🔸با استعلام☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

ورق روغنی (سرد)
10 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 10 مرداد (کد : 69784)

💠#شرکت_نانوبرش_سپاهان ⭕️مبارکه۵۰ آبی بلند دو ظرفیت موجود 🔴روغنی ⭕️غرب۳۰ عرض بلند 🔴 ساخت پروفیل Z سایز متنوع کیفیت عالی، تحویل یک هفته ای ورق گیلان، اهواز و فولاد 🔴کاور پلیت 🔻با استعلام 🔴اسلب 🔸با استعلام☎️03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

ورق گالوانیزه و رنگی
09 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 09 مرداد (کد : 69490)

#شرکت_نانو_برش_سپاهان🇸🇨رنگی ⭕️مبارکه۵۰ آبی بلند دو ظرفیت موجود 🏬 انبار تهران🛑قیمت استثنایی🛑 🔴روغنی ⭕️غرب۳۰ عرض بلند🔸 قیمت مناسب🔸 📱09134473018 📱09133099844 ☎️ 03136827282 ☎️03136825389 📲09120902001🆔 https://t.me/NanoBoresh 🌎 https://www.instagram.com/nanoboresh/# 🌐https://foolad24.com/profile/15136

×