چت

مدیران آهن نقش جهان - 14438

نام شرکت :

مدیران آهن نقش جهان

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-14438

ایمیل :

-

شناسه ملی :

14011704061

سال آغاز فعالیت :

1401

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

72756

توضیحات :

فروش انواع مقاطع فولادی(ورق سیاه،گالوانیزه،رنگی،روغنی)

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان شاپور جدید

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

×