محمد عزیزخانی - 14420

نام :

محمد عزیزخانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-14420

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

4400237273

سال آغاز فعالیت :

1400

توضیحات :

فروشنده مواد اولیه (کنسانتره؛سنگ اهن ؛..)

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

زنجان ،ابهر

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

×